Bosanski naučnici među 2% najuticajnijih u svijetu

Bosanski naučnici među 2% najuticajnijih u svijetu

Stanford univerzitet je 10 October 2022. g. objavio listu najuticajnijig naučnika u svijetu u 2021. g. i listu najuticajnijih naučnika tokom cijele njihove karijere. Iz Bosne se našlo jedanaes naučnika na listi najuticajnijih naučnika u 2021.g. i sedam na listi najuticajnijih tokom svoje karijere.

Institucije na kojima su angažirani najuticajniji naučnici u Bosni su sljedece: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademija medicinskih nauka Bosne i Hercegovine, Sarajevska škola za nauku i tehnologiju.

Nacionalna rang lista sa pozicijom na svjetskoj listi sa i bez vlastitih citata je prikazana u tableli ispod. Među prva tri rangirana na nacionalnoj listi našla su se imena Dejan Milošević (UNSA), Željko Stević (UIS)  i Benjamin Duraković (IUS).

Nacionalni  rangImeSvjetski rang (bez vlatitih citatia)Svjetski rang
1Dejan B. Milošević50,80728,660
2Željko Stević120,48897,422
3Benjamin Duraković133,189124,876
4Mirjana Maksimovic153,059174,128
5Mevludin Glavic156,776167,392
6Almir  Badnjevic225,752224,849
7Izet Masic237,497242,581
8Asif Šabanović274,351290,017
9Enver Zerem300,572280,822
10Asim Kurjak354,693160,282
11Osman Sinanovic524,605478,499

Na listi najuticajnijih tokom cijele svoje karijere našlo se sedam imena i Bosne.  Institucije na kojima su angažirani najuticajniji naučnici u Bosni su sljedece: Univerzitet u Sarajevu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademija medicinskih nauka Bosne i Hercegovine.

Nacionalna rang lista sa pozicijom na svjetskoj listi (sa i bez vlastitih citata) je prikazana u tableli ispod. Među prva tri rangirana na nacionalnoj listi našla su se imena Dejan Milošević (UNSA), Asim Kurjak (SSST) i Asif Šabanović (IUS).

Nacionalni  rangImeSvjetski rang (bez vlatitih citatia)Svjetski rang
1Dejan B. Milošević40,57219,745
2Asim Kurjak67,46344,451
3Asif Šabanović116,666114,302
4Mevludin Glavic242,235251,300
5Enver Zerem304,540272,415
6Izet Masic365,264303,365
7Izudin Džafić390,062380,557

Rezultati su dobijeni na osnovu podataka iz Scopus baze koristeći standardizovane informacije o citatima, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom koautorstvu, citatima radova na različitim pozicijama autora i na osnovu c-skora. Naučnici su klasificirani u 22 naučna polja i 176 naučnih grana.

Kompletna lista moze se pogledato na ovome linku: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR2pRy9uhrPsqc3-wH-1Eo_Ix7DTMyN2WqvBbv8qUb8RJIEoe62Sn6Z7Yg4